Regulamin Apartamentu

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.

 2. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu/domu następuje po wpłaceniu zadatku. Zadatek jest bezzwrotny i nie ma możliwości przeniesienia go na inny termin. Zadatek jest płatny do 3 dni roboczych od daty wstępnej rezerwacji z wyłączeniem rezerwacji dokonanych na mniej niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem pobytu. Wyjątek stanowią rezerwacje odbywające się w wysokim sezonie, w których obowiązuje płatność zadatku w dniu dokonania rezerwacji lub maksymalnie do dwóch dni. Rezerwacje Voucherowe muszą zostać opłacone w całości, w przypadku anulacji wpłacona kwota jest bezzwrotna

 3. Do ceny całkowitej rezerwacji jest doliczona jednorazowa opłata rezerwacyjna / opłata serwisowa biura rezerwacji, w wysokości od 39 zł do 149 zł, w zależności od lokalizacji obiektu, wielkości oraz sezonu.

 4. Cena za pobyt liczona jest od łącznej ilości osób przebywających w apartamencie podczas całego pobytu.

 5. Zarządca obiektu ma prawo anulować wstępną rezerwację w ciągu 48h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.

 6. W przypadku chęci otrzymania faktury za pobyt konieczne jest poinformowanie o tym przy dokonaniu rezerwacji oraz podanie nazwy i numeru NIP firmy. W przeciwnym wypadku z uwagi na obowiązujące przepisy prawa wystawienie faktury nie będzie możliwe. Rachunki i faktury za pobyt wydawane są na życzenie klienta i wysyłane drogą mailową na wskazany adres do 7 dni roboczych od daty wymeldowania.

 7. Można odstąpić swoją rezerwację osobom innym jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tej sytuacji z biurem rezerwacji.

 8. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu. Pobyt Gości w apartamencie odbywa się na własne ryzyko.

 9. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, a także wypełnić kartę meldunkową w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 10. Zameldowanie do godziny 23.00 jest bezpłatne. Za zakwaterowanie w godzinach 23:00-01:00 obowiązuje dodatkowa opłata 40 zł, w godzinach 01:00-07:00 - dopłata 90 zł. Dla obiektów dysponujących skrytkami na klucze z możliwością samodzielnego zameldowania ta reguła może ulec zmianie lub nie obowiązywać

 11. O warunkach wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania decyduje rezydent/recepcja obiektu.

 12. Wcześniejszy wyjazd lub późniejszy przyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 13. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.

 14. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej przez innych Gości znajdujących się na terenie obiektu, należy zgłosić incydent indywidualnie, odpowiednim służbom/policji.

 15. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 16. Zarządca obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, operatora lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.

 17. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł - 120 zł (pilot do bramy 150 zł - 250 zł).

 18. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł - 1000 zł w zależności od obiektu, która jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód oraz dodatkowego sprzątania wykraczającego poza standardowe normy użytkowania obiektu. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody dokonane w apartamencie przez ich dzieci.

 19. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 20. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.

 21. Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą apartamentu. Obsługa apartamentu ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając. Dla zwierzęcia powinno być zabrane legowisko. Zabrania się przebywania zwierząt na kanapach, sofach, fotelach. Wymagane jest sprzątanie za zwierzęciem. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg.cennika na stronie internetowej).

 22. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę. Zabrania się także pozostawiania zwierząt bez opieki w apartamencie.

 23. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

 24. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 25. Obsługa apartamentu lub obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.

 26. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.

 27. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych używek.

 28. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.

 29. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.

 30. O przyjeździe większej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Na pobyt większej liczby Gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca apartamentu ma prawo naliczyć koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem.Będzie również naliczona opłata 50 zł od osoby za dościelenie dodatkowej pościeli.

 31. O przyjeździe mniejszej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Zmniejszenie ilości osób w dzień przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu nie skutkuje zmianą ceny za pobyt - obowiązuje cena z rezerwacji.

 32. Obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania rezerwacji i przesyłane w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku przedłużenia pobytu obowiązują ceny widoczne w cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają wstecz.

 33. Ze względu na dokonywanie w apartamentach bieżących remontów (odświeżających lub naprawczych) oferta przedstawiona na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości pod względem kolorystycznym i designu. Przedstawiona oferta powinna być natomiast zgodna z zapewnianym w niej rodzajem wyposażenia w apartamencie.

 34. Internet w apartamentach służy wyłącznie do podstawowych celów, a w okresach wysokiego sezonu, dużego obłożenia siła sygnału może się zmieniać, co nie może być podstawą do reklamacji.

 35. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za prace remontowe mające miejsce na terenie budynku oraz posesji podczas pobytu Gości.

 36. Reklamacje rozpatrywane są wyłącznie pisemnie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego.

 37. Płatność punktami MyBenefit, poprzedza dokonanie rezerwacji wybranego obiektu na stronie www.zakopaneapartamenty.pl / www.zakopaneapartamenty.net.pl. Następnie w systemie kafeteryjnym Gość samodzielnie dokonuje płatności punktami dowolnego obiektu z oferty Zako Apartamenty Sp.k.

 38. Wszelkie zwroty dla Klientów są realizowane w ciągu 30 dni roboczych, od dnia przesłania na adres e-mail : zakopaneapartamenty@gmail.com poprawnych danych.


 

www.ZakopaneApartamenty.pl

www.ZakopaneApartamenty.net.pl

email: zakopaneapartamenty@gmail.com

Zako Apartamenty Sp. k.
NIP: 7361439353
 

BIURO: ul. Nowotarska 25, 34-500 Zakopane

tel. +48 660 999 111, +48 18 20 010 84, +48 603 091 780